Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7518 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

19.5.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: H Kongl Høihed / Prinds Christian Frederik

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Udtog

– – – – J[e]g indretter Alt til min nu ved Vished forestaaende Reise. En stor Deel af mine Sager er alt indpakket, jeg er daglig beskjæftiget dermed, og venter at vor Consul i Livorno er meddeelt de behørige Ordrer til at modtage dem og bestrid [sic] de dermed forbundne Omkostninger saaledes som j[e]g allerede i mit Brev til Conferentsraad Collin af 10 April har udbedt mig.

Et Ild[e]befindende, hvor af j[e]g i Vinter blev angreben og som Lægen erklærer for et organisk Onde, forbyder mig at reise til Lands; da nu derimod min elskede Konges Naade har sørget for at j[e]g beqvemt og behageligt med Skibet kan foretage min Hjemreise, saa haaber j[e]g at ingen flere Hindringer skulle stille sig i Veien for mit Ønskes Opfyldelse, atter at hilse mit Fædreneland. – – – –”

Rom d 19 Mai 1838. / Undertegnet /
Albert Thorvaldsen
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 71
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838 · Rejsen til Danmark, august-september 1838 · Thorvaldsens helbred
Sidst opdateret 28.09.2016 Print