Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9843 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

17.2.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Storkors af Dbg. etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Da det forekommer mig at være paa Tiden, at Bestyrerne af Thorvaldsens Museum blive enige om Afgiørelsen af visse Hovedspørgsmaal, der allerede flere Gange discursive have været opstillede men ei ere blevne besvarede, saa har jeg opsat nogle Bemærkninger desangaaende, som kun Clausen har giennemlæst. Forinden jeg imidlertid forelægger dem for Bestyrelsen, ønsker jeg at, vide om Conferentsraaden anseer det for et passende Tidspunkt, at bringe disse Spørgsmaal paa Bane.

Hvis De vil sende mig Concepten til det Brev der afgik til Müller og Høyen samt den Fremstilling som Thiele forelagde i sidste Bestyrelsesmøde, skal jeg redigere Protocollen for dette Møde.


d. 17de Feb. 1845. Deres
Schouw
Generel kommentar

På bagsiden af samme ark, har Jonas Collin nedskrevet sit svar af 18.2.1845.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 234, 1
Sidst opdateret 07.01.2013 Print