The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9841 of 10244
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

17.2.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Storkors af Dbg. etc.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Da det forekommer mig at være paa Tiden, at Bestyrerne af Thorvaldsens Museum blive enige om Afgiørelsen af visse Hovedspørgsmaal, der allerede flere Gange discursive have været opstillede men ei ere blevne besvarede, saa har jeg opsat nogle Bemærkninger desangaaende, som kun Clausen har giennemlæst. Forinden jeg imidlertid forelægger dem for Bestyrelsen, ønsker jeg at, vide om Conferentsraaden anseer det for et passende Tidspunkt, at bringe disse Spørgsmaal paa Bane.

Hvis De vil sende mig Concepten til det Brev der afgik til Müller og Høyen samt den Fremstilling som Thiele forelagde i sidste Bestyrelsesmøde, skal jeg redigere Protocollen for dette Møde.


d. 17de Feb. 1845. Deres
Schouw
General Comment

På bagsiden af samme ark, har Jonas Collin nedskrevet sit svar af 18.2.1845.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 234, 1
Last updated 07.01.2013 Print