Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9844 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

18.2.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Hr Professor Schouw R. af D.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Det er vanskeligt at sige om Tidspunktet er passende, men engang skulde disse Spørgsmaal jo dog debatteres, og man kan altsaa ligesaa først som sidst tage fat paa denne, som jeg forudseer, ubehagelige Discussion.

De nævnte Concepter vedlægges til Afbenyttelse med Protocollen, tilligemed alt øvrigt i Aar indkommet, som nu rigtigst opbevares hos Dem til nærmere Foretagelse.

Jeg skal i næste Møde medbringe mit Regnskab, da jeg ikke længere han have med [Kassererhvervet] at bestille.

d 18 Febr 1845

Deres
Collin

Generel kommentar

Brevet er Collins svar på J.F. Schouws brev af 17.2.1845 og er skrevet på bagsiden af Schouws brev.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 234,2
Sidst opdateret 07.01.2013 Print