Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8255 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johanne Juliane Antonetti [+]

Afsendersted

København

17.12.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

For forfærdiget Gips Arbeide ved Order af S T Hr Professor og Ridder Freund, til det Thorvaldsenske Museum udbeder jeg mig herved pr Afdrag 600 Rbdl

Kjøbhvn: d 1ste Dcbr: 1839.

C. Antonettis Enke

[med Collins hånd:]
Bemeldte Sex Hundrede Rbdlr maatte behageligen udbetales til Mad Antonetti, d. 12 Dec 1839

600 dlr Collin


Modtaget obennævnte Beløb, hvorfor qvitteres
Kjøbenhavn. d 17 December 1839. C. Antonettis Enke


Udgifts- Bilag 3.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,7
Emneord
Gipseriet Antonettis Enke
Sidst opdateret 14.08.2014 Print