The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8255 of 10246
Sender Date Recipient
Johanne Juliane Antonetti [+]

Sender’s Location

København

17.12.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

For forfærdiget Gips Arbeide ved Order af S T Hr Professor og Ridder Freund, til det Thorvaldsenske Museum udbeder jeg mig herved pr Afdrag 600 Rbdl

Kjøbhvn: d 1ste Dcbr: 1839.

C. Antonettis Enke

[med Collins hånd:]
Bemeldte Sex Hundrede Rbdlr maatte behageligen udbetales til Mad Antonetti, d. 12 Dec 1839

600 dlr Collin


Modtaget obennævnte Beløb, hvorfor qvitteres
Kjøbenhavn. d 17 December 1839. C. Antonettis Enke


Udgifts- Bilag 3.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,7
Subjects
Plaster Cast Company Antonettis Enke
Last updated 14.08.2014 Print