Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7818 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

8.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af udkastet, men af den færdige kvittering i to eksemplarer, se den generelle kommentar nedenfor.

NN [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

For Billedbygger-Arbeider, som jeg havde paataget mig at forfærdige til Christiansborg Slot og Frue-Kirke, har jeg i alt modtaget = 30000 Spec. nemlig:

i 1820 hos Torlonia
i 1834 fra Slotsbygnings Kommisionen
s. A. fra Consistoriet
10000 Sp.
16000 –
4000 –
 
 
30000 Sp.

De i Følge deraf af mig udførte og leverede Arbeider ere:

Alexanderfrisen og 2 Charyatider, i Marmor,
4 Basrelieffer til Slotsportalet, i Marmor,
Frontonen til Frue-Kirke, Terracotta,
Christusfiguren, Marmor,
Samme i Gips
12 Apostle i Gips à 200 Sp.
14000 Sp.
2000
4000
8000
300
2400
30700 Sp.

Kiøbenhavn, d. [tom plads] 1838

Th modtaget

1820
1827
1834
1838
 
 
Fra Kasse tilgode
10000 Sp
2700
20000
700
33400 Sp
30700
2700 Sp

 

Th tilkommer

Fris og Charyat
4 basrelieffer
Fronton til Fr. K
Christ. i Marmor
Christ og Apostl. i G.
14000 Sp
2000.
4000
8000.
2700
30700
Generel kommentar

Se også den færdige kvittering til Slotsbygningskommissionen i to eksemplarer:

  • Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager, ea4145.
  • Thorvaldsens Museums Arkiv, gmI,nr.73.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 96
Emneord
Alexanderfrisen, Christiansborg Slot, København · Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Thorvaldsens værker, priser
Værker
Sidst opdateret 24.10.2016 Print