Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7519 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

20.5.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Udstilling
Architect Schmidt fra Altona, som i Aaret 1833 leverede til det Kongelige Kunst-Akademies Udstilling fuldstændige Tegninger til en af ham projecteret Børs for Hamborg, har siden ladt sit Project udføre i en indvendig og udvendig heelt udarbeidet Model, en fire og tyvende Deel af naturlig Størrelse. Denne Model, som har været offentligen udstillet i Hamborg, til Indtægt for en derværende Stiftelse, er siden bragt hertil, og har i nogen Tid været opsat i det grevelig Moltkeske Gallerie. Den vil nu i en kort Tid offentligen blive udstillet i Frimurerlogens Bygning i Kronprindsensgade; Indtægten af denne Udstilling afleveres til Comiteen for Thorvaldsens Museum. Ved Udstillingen, som fra Torsdagen den 24 Maji af, finder Sted daglig fra 10 til 3, er modellen indvendig belyst. Adgangen for hver Person betales med 16 Skilling.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 70a
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 10.05.2011 Print