The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7520 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

20.5.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Udstilling
Architect Schmidt fra Altona, som i Aaret 1833 leverede til det Kongelige Kunst-Akademies Udstilling fuldstændige Tegninger til en af ham projecteret Børs for Hamborg, har siden ladt sit Project udføre i en indvendig og udvendig heelt udarbeidet Model, en fire og tyvende Deel af naturlig Størrelse. Denne Model, som har været offentligen udstillet i Hamborg, til Indtægt for en derværende Stiftelse, er siden bragt hertil, og har i nogen Tid været opsat i det grevelig Moltkeske Gallerie. Den vil nu i en kort Tid offentligen blive udstillet i Frimurerlogens Bygning i Kronprindsensgade; Indtægten af denne Udstilling afleveres til Comiteen for Thorvaldsens Museum. Ved Udstillingen, som fra Torsdagen den 24 Maji af, finder Sted daglig fra 10 til 3, er modellen indvendig belyst. Adgangen for hver Person betales med 16 Skilling.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 70a
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 10.05.2011 Print