Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7541 af 10246
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

Charlottenborg

12.6.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr Conferentsraad Collin / C. af d. D. m.

Tilskrift: S. T / Hr Conferentsra[a]d Collin / C. af d. D. m.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høivelbaarne Hr Conferentsraad!

Desværre er det mig ikke muligt at indfinde mig i Mødet imorgen Aften, da jeg nødvendigvis maa være i Bestyrelsen for det forenede Understøttelses Selskab.
Fra Akadts høie Præses har jeg netop i Aftes modtaget en Skrivelse, hvori han underretter mig om, at Høisamme har modtaget et Brev fra Thorvaldsen, hvori denne tilkiendegiver ”at han med Erkiendtlighed modtager det allernaadigste Tilbud om at følge hiem ombord i Fregatten, saameget hellere, som Landreisen vilde, ved hans Helbreds Tilstand, falde ham uudførlig.”
Skiøndt Thorv. derved ikke vil finde sig bundet til Fregatten, er dog Forventningen lidt mere grundet; og jeg tager deraf Anledning til at foreslaa Comiteen, nu ikke at forhaste sig, men hellere at drage Sagen med de 32 eller Magistraten i Langdrag, da muligen Omstændighederne ville kunne medføre, at Man vil finde det gavnligt, ikke endnu at have indladt sig altfor dybt med den velvise Magistrat.
Denne min Mening ønsker jeg paa mine Vegne fremført i Comiteen imorgen.

Med Høiagtelse
Thiele

Charlottenb. d. 12 Juni 1838.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 69h
Sidst opdateret 10.05.2011 Print