Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7431 af 10246
Afsender Dato Modtager
Rasmus Carl Stæger [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Spor efter segl.

22.1.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebrog / og Dannebrogsmand
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebrog / og Dannebrogsmand pp

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Conferentsraadens Ønske var ei saa ganske let at opfylde, da jeg ei har kunnet komme til Kundskab om Grændsen for den sidste Opgjørelse. – Ved imidlertid at inddrage af hvad der rimeligviis maa være tilkommet siden den 18 Juli f. A. har jeg faaet følgende Resultater. –

fra Kjøbenhavn
Sjelland (med Undtagelse af Kbhavn)
Fyen
Lolland og Falster
Jylland
Hertugdømmerne (Altona undtagen)
Altona
ialt tilkommet
408r
108
21
20
282
154
916
1909r

efter mit sidste Nota skulde denne Sum have været 1700r; men jeg vil dog antage at de 1900r ere rigtige; thi, i min Nota var hele den tegnede Sum ansat til 63.300r
denne maa imidlertid forhøies med 200r

deels for lovet Arbeide af Haandværkerne, deels for Differents i Calculen

Summa – 63.500r
Naar herfra drages de 61.600r

bliver det Tilkomne ca. 1.900

Jeg
maatte derfor bede bemærket, at summen af samtlige tegnede Bidrag (deels i Penge deels i Arbeide ansat til Pengeværdie) bliver at opføre med – 63.500rbr

Person-Antallet af de Bidragende har jeg ikke tilføiet, især da Uddraget er gjort saa temmelig omtrentligt. Skulde det imidlertid ønskes, skal jeg med Fornøielse gjøre det. –

Deres Høivelbaarenheds

ærbødige

Stæger

Kbhavn den 22 Jan 1838

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 54a
Sidst opdateret 10.05.2011 Print