Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10043 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Spor efter forsegling.

30.3.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Storkors af Dbg. etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Conossementet paa Kassen fra Livorno skal jeg nok, naar Skibet kommer, besørge benyttet ved Modtagelsen. I Dalgas’s Regning er anført Assurance, men det er ikke klart om det er Assurance fra Rom til Livorno, eller derfra hertil. Jeg formoder dog det sidste med Hensyn til Summens Størrelse.

Det Brev fra Bravo hvori der indeholdes Svar ang: Provst Nielsens Forespørgsel, har jeg ikke; det er maaskee hos Winther, thi det høre til hans Protocol. Det sidste Brev fra Bravo af Marts har jeg men deri staaer intet om den Sag. Det næstyngste af Bravos, som er i min Besiddelse, er af Sptb. 1846., men Deres Forespørgsel til Bravo om hiint Anliggende er af Decb. 1846. Der maae altsaa være et Brev imellem Decb og Marts.

At det ikke gaaer saa hurtigt med Opstillingen, som man maatte ønske (noget giøres dog nok, efter hvad jeg har ladet mig sige) er vistnok meget slemt. Hovedgrunden er vel deels Bissens Familiesorg og hans mange Forretninger, navnligen i Anl. af Quadrigen, dels den Uoverensstemmelse der er mellem ham og Bindesbøll om Opstillingen. Jeg tænker det bedste vilde være at holde et Møde, hvortil ogsaa Bindesbøll blev kaldt. Hvor der er Meningsuligheder maae disse faae en Ende, det bør ikke gaae ud over Sagen selv.

d. 30 Marts
1847
stedse Deres
Schouw


De 79 [S] i Porto skal Wilkens bringe.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 307
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.06.2011 Print