Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10040 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

27.3.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Dhr. / Justitsraad Thiele / Professor Clausen / [Professor] Bissen / Overpræsident Lange

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Medfølgende Udkast til et Brev til Finantsministeren tillader jeg mig herved at sætte i Circulation. Etatsraad Blechingberg har giennemseet det og giort nogle Tilsætninger, som jeg gierne tiltræder.

Skulde det være nødvendigt at sende Brevet til Conferentsraaden inden det er reenskrevet og underskrevet? førend det afsendes bør han vistnok see det, men forinden seer jeg ingen Grund dertil, dog retter jeg mig i saa Henseende gierne efter mine Colleger.

d. 27 Marts 1847. Schouw


Jeg har intet at bemærke mod Concepten. Med Hensyn til Spørgsmaalet om Cfr. Collin er jeg af Prof Schous Mening.

d. 27de Marts Thiele

Jeg ligeledes H. N. Clausen

Jeg ligesaa. Bissen.

– [Lange]

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 306l
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.06.2011 Print