Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10029 af 10246
Afsender Dato Modtager
Daniel Blechingberg [+]

Afsendersted

København

3.1.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: S. T / Hr Professor Schouw / R af D

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

De modtagne Documenter følge hermed tilbage, efterat jeg i Udkastet, der synes mig meget hensigtsmæssigt, har tilladt mig nogle ubetydelige Notater, som jeg henstiller til Overveielse. Jeg troer ikke, at det vil gavne Sagen at omtale en Paastand fra Communens Side anderledes, end jeg har gjort det; paa den anden Side har jeg meent at burde modificere Udtrykket “Afgjørelse” p: 4 i Conceptet. Vistnok var det ønskeligt, om der blev talt med Kongen om Sagen, og kunde det muligen bedst skee ved Justr Thiele, der vil kunne udvikle Ringheden af Museets Rentebeløb, især i den første Periode, i Forhold til det Meget, der kunde ønskes udført. Overpræsidenten er mere fremmed for det Hele, og som Præses i Kommunalbestyrelsen i en særegen Stilling til Sagen.

Jeg ønsker Hr Professoren et glæderigt Nytaar.

Kjøbenhavn d. 3 Januar 1847.

ærbødigst
Blechingberg

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 306b
Sidst opdateret 08.06.2011 Print