Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7037 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

Antagelig København

25.1.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. / Hr–Conferentsraad Collin / C. af D.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Professor Clausen har skrevet et særdeles vækkende Stykke angaaende vor Plan, som paa Fredag kommer i Folkebladet. – Har De noget imod at der tilføies: at Subskriptionen ogsaa kan skee hos Deichmann og Reitzel, samt at ogsaa anonyme Bidrag modtages. Det kunde vel tænke sig at nogle vilde give mindre Bidrag men lod sig afholde fra at sætte deres Navn til et saadant? – Jeg tillod mig i min sidste Billet at spørge Dem om Meningen af de tilsendte Breve, nemlig om et enkelt Medlem af Committeen kan benytte dem som Blanquet til hvem han vil.?

dn: 25 Jan. 1837 Deres
Schouw
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 27c
Sidst opdateret 10.05.2011 Print