The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7035 of 10244
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

Antagelig København

25.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Hr–Conferentsraad Collin / C. af D.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Professor Clausen har skrevet et særdeles vækkende Stykke angaaende vor Plan, som paa Fredag kommer i Folkebladet. – Har De noget imod at der tilføies: at Subskriptionen ogsaa kan skee hos Deichmann og Reitzel, samt at ogsaa anonyme Bidrag modtages. Det kunde vel tænke sig at nogle vilde give mindre Bidrag men lod sig afholde fra at sætte deres Navn til et saadant? – Jeg tillod mig i min sidste Billet at spørge Dem om Meningen af de tilsendte Breve, nemlig om et enkelt Medlem af Committeen kan benytte dem som Blanquet til hvem han vil.?

dn: 25 Jan. 1837 Deres
Schouw
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 27c
Last updated 10.05.2011 Print