No. 9934 af 10318
Afsender Dato Modtager
Udenrigsdepartementet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med sort laksegl.

26.3.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / De Herrer Executores testamenti i afgangne / Confrentsraad Thorvaldsens Boe.
Tilskrift: Til / De Herrer Executores testamenti / i afgangne Conferentsraad Thorvaldsens Bo.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

I Anerkjendelse af den virksomme Bistand, som den Østerrigske Ambassadeur i Rom, Grev Lützow, har ydet ved Berigtigelsen af afdøde Conferentsraad Thorvaldsen’s Efterladenskab i Rom, har det under 1ste f. M. allernaadigst behaget Hans Majestæt i en egenhændig Skrivelse at bevidne Greven Allerhøistsammes Paaskjønnelse heraf.

Efterat Departementet, ifølge allerhøieste Befaling, havde tilstillet Grev Lützow denne Skrivelse, har Det, ved den i Gjenpart vedlagte Skrivelse til Medundertegnede, Geheime Statsminister Grev Reventlow Criminil, modtaget en til Hans Majestæt adresseret Taksigelses Skrivelse fra Grev Lützow, der ufortøvet er bleven Hans Majestæt forelagt; hvorom Departementet har troet ikke at burde undlade at underrette de Herrer Executores testamenti.
Det Kongelige Departement for de udenlandske Sager, d. 26 Marts 1845.


Reventlow [Criminil] Dankvart
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 239
Personer
Rudolf Lützow
Sidst opdateret 19.05.2011 Print