Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9864 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

28.3.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Den Protest som Kierulf og Blecingberg have giort paa vort sidste Circulaire, maae vel forhandles nærmere i et Møde i Boet. Jeg troer ikke vi kunne forsvare at udsætte al vor Virksomhed som Bestyrere af Museet indtil Boet er sluttet; navnligen at opsætte Catalogisering og Forberedelser til Opstillingen; og saaledes forhale Museets Aabning. Hvad vilde man sige om Executorer i et Boe, hvor der var Landtienden, om de vilde lade være at saae inden de [xxxx]de Boets Status. Desuden maae vi vist i saadant Øiemed kunne anvende Renten af de 25000d.

d. 28 Marts
1845
Deres
      Schouw
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 237b
Sidst opdateret 19.05.2011 Print