The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9862 of 10244
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

28.3.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Den Protest som Kierulf og Blecingberg have giort paa vort sidste Circulaire, maae vel forhandles nærmere i et Møde i Boet. Jeg troer ikke vi kunne forsvare at udsætte al vor Virksomhed som Bestyrere af Museet indtil Boet er sluttet; navnligen at opsætte Catalogisering og Forberedelser til Opstillingen; og saaledes forhale Museets Aabning. Hvad vilde man sige om Executorer i et Boe, hvor der var Landtienden, om de vilde lade være at saae inden de [xxxx]de Boets Status. Desuden maae vi vist i saadant Øiemed kunne anvende Renten af de 25000d.

d. 28 Marts
1845
Deres
      Schouw
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 237b
Last updated 19.05.2011 Print