Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6805 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw 1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr= Conferentsraad / Collin / C. af D. pp

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Clausen, Høyen og Freund komme til mig i Morten (Onsdag) Aften, hvorved vi faae Leilighed til at tale om den bevidste Plan. – Skulle Conferensraaden have Leilighed og Lyst til ogsaa at komme, vilde det fornøie os alle. Det var maaske ikke af Veien at vi saaledes førde en Privat Conferents inden vi træde sammen med Puggaard og hvem der ellers skulde indbydes til det første Møde. –

Deres ærbødigst hengivne
Schouw

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 22a
Sidst opdateret 10.05.2011 Print