The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6805 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw 1836 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr= Conferentsraad / Collin / C. af D. pp

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Clausen, Høyen og Freund komme til mig i Morten (Onsdag) Aften, hvorved vi faae Leilighed til at tale om den bevidste Plan. – Skulle Conferensraaden have Leilighed og Lyst til ogsaa at komme, vilde det fornøie os alle. Det var maaske ikke af Veien at vi saaledes førde en Privat Conferents inden vi træde sammen med Puggaard og hvem der ellers skulde indbydes til det første Møde. –

Deres ærbødigst hengivne
Schouw

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 22a
Last updated 10.05.2011 Print