Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9650 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gustav Edvard Brock [+]

Afsendersted

København

5.5.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: de Herrer Excecutores Testamenti

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Idet jeg tillader mig at fremsende vedlagte Skrivelse til det Udenlandske Departement, bemærker jeg, at jeg har viist Ets: Blichingberg samme, med Undtagelse af de 6 sidste Linier, som ere tilføiede efter at Hr Kolbs Brev var ankommet. Efter at have læst samme tillod jeg mig alerede igaar at yttre, at det vilde være ønskeligt, om Udl. Departementet ligefrem efter Excecutorernes Opfordring meddelte Grev Lützau Bemyndigelse til at overtage det nævnte Hverv, jeg havde imidlertid tænkt mig, at dette maaskee bedst skete ved – først privatim at sondere Terrainet i UDept: Efter at Etsd. Blechingberg har læst Kolbs Brev, har han tilskrevet mig, ” at Kolbs ” ein Credetif ad hoc für das R Gouvernement ” forsaavidt burde paaagtes, at en saadan Bemyndigelse til Grev Lÿtzau vistnok er hensigtsmæssig ”, og jeg har derefter troet strax at kunne optage det i Brevet. –
Jeg tillader mig nu at henstille dette til de ærede Hrr Excecutores Bestemmelse. Jeg kan ikke troe andet end at Departementet maa kunne meddele en saadan Bemyndigelse efter de Hrr Excecutores Opfordring uden at kg Resolution bliver fornøden. En egentlig Ordre til Grev Lützau maa naturligvis udgaae fra det Østerigske Hof

Kjøbenhavn 5 Mai 1844 ærbødigst
Gustav Brock
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 203
Personer
Daniel Blechingberg · Karl von Kolb
Sidst opdateret 17.11.2011 Print