Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9034 af 10246
Afsender Dato Modtager
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Afsendersted

København

3.5.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Rasmus Carl Stæger [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et koncept.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
Qvitance
      til
Hr Justitsraad og Gehsekretær Stæger
for de af ham aflagte Regnskaber
for Oppebørelser og Udbetalinger
ved Thorvaldsens Museum.
      3 Maj 1842
Collin. Clausen. Thiele. Schouw.
Thomsen. Hetsch. Gamst. Koch.
 
 
 
 
Samme qvitering udfærdiges herved,
og kan, som Følge heraf
 
 
 
 
 
 
Efterat de af Hr Justitsraad Stæger aflagte Regnskaber for 1) Modtagelsen og Udbetalinger af de til Undertegnede Comiteens Disposition stillede Bidrag af Beløb 84895 r 18 s, og 2) for Indtægt og Udgift vedkommende Comss.
Thorvalsens Gave til Vedligeholdelse og Forskiønnelse af hans Museum, af Beløb 22140 – 33 s, ere reviderede af DHrr Etatsrd. Nimb, og Kammeraad Hegelund, og de af dem dermed giorte Bemærkninger ere tilfulde besvarede af Regnskabsføreren, som tilkommer Sidstnævnte qviteres for rigtigt aflagt Regnskab i saa Henseende, intetsomhelst kunde i denne Anledning reises imod Justitsraad Stæger.−
Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum


Juststr. Stægers Brev af 28 Oct 1841, hvormed indsendtes 2 Regnskaber over:

Ind. og Udg. ved Museet og Ind. og
Udgf. ved Thorvaldsens Gave til Vedligehs og Forskønnelse af Museet

er, tilligemed /: det nævnte Regnskab udlaant d 18 de Januar 1850 til Revisoren af mit, Schouw og Brovs[?] Regnskaber

Cl.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 189c
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 22.06.2011 Print