Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8913 af 10246
Afsender Dato Modtager
Rasmus Carl Stæger [+]

Afsendersted

København

28.10.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Se original

Fremlagt i Afg. Conferentsraad Thorvaldsens
Bo d 30 te August 1851.−

Regnskab
over
Indtægter og Udgivter
vedkommende
Conferentsraad Thorvaldsens Gave
til Vedligeholdelsen og Forskjönnelsen af hans Museum.

Indtægt.

 
 
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
 
4.
 
 
Universitetsqvæsturen, den Conferentsraad Thorvaldsen for samme tilkommende og af ham til Vedligeholdelsen og Forskjønnelsen af hans Museum skjænkede Sum
Renten af denne Sum, medens den indestod i Nationalbanken til Forrentning fra 14 Januar 1839 til 3o te Januar 1841, er 2 Aar ½ Maaned à 2½ p Ct p.a.
Den af Conferentsraad Collin hævede og til mig afgivne Rente til 11 Juni 1841 af den hos Statsgjældsdirectionen inscriberede Capital for den Thorvaldsenske Gave: 20,000 rbd i kongelige 4 pCt. Rentebærende Oligationer.
Indtægter for bortsolgte Afstøbninger af Thorvaldsens Kunstsager:
a: fra Geheime-Statsminister Grev Rantzau-Breitenburg
b, Etatsraad Bech m: Fl. Anviist 217 rb 16s fragaaer som uindkommen det Beløb, Baronesse Stampe har havt at erlægge 83 16s
Saldo
Bilag Nr
 
 
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
3
Rbdl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106
 
 
134
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
Rbdl
 
 
 
 
20.000
 
 
 
1.020
 
 
 
 
647
 
 
 
 
 
 
240
232
22.140
s
 
 
 
 
 
 
 
 
80
 
 
 
 
15.
 
 
 
 
 
 
32
2.
33


Udgivt

 
 
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
Mæglerne Bechgaard & Aggersborg for indkjøbte 20000 rdl i kongelige 4pCo rentebærende Obligationer, som ere optagne i Statsgjældsdirectionens Indskrivnings Protocol, bebøbende à 98 pCo, samt Erstatning for vedhængende Renter
Udgivter i Anledning af Afstøbninger af Thorvaldsens Kunstsager:
til Gibser Antonettis Enke
samme
samme
Gibser F. Pierri
Nu afgangne Professor Freund, Gibser Pierri’s Tilgodehavende
Licentiat L. Müller
Nu afgangne Professor Freund
Avertissement i den berlingske Tidende angaaende Udsalget af Afstøbningerne
 
 
 
Pr Saldo skyldig til Museets Capital
Bilag N
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
3
4
5
 
6
7
8
 
9
Rbdl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200
600
156
38
 
65
800
300
 
2
s
 
Rbdl
 
 
 
 
 
 
19.979
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.161
 
 
22.140
232
s
 
 
 
 
 
 
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
2

Kjøbenhavn d 28 de October 1841.−
Stæger

Generel kommentar

Se endvidere Rasmus Carl Stægers regnskab over indtægter og udgifter for Thorvaldensens Museum, samt følgebrevet til de to regnskaber af 28.10.1841.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 187a
Emneord
Gipseriet Antonettis Enke · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 14.08.2014 Print