Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10155 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Fædrelandet 24.9.1849 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Ved at gaae forbi Frue Kirkes Hovedportal forleden Dag, bemærkede vi til vor Ærgrelse, at den Bygmester, der forestaaer Kirkens Reparation, ikke har mere Pietet for Thorvaldsen og hans Konst, end at han lader hans herlige Johannesgruppe oversmøre med en lys Oliefarve. Ikke blot faae Figurerne herved en ubehagelig fidtet Glands, men naar en saadan Overpensling er foregaaet et Par Gange, saa ere deres oprindelige Former afslidte og fordærvede. Det forekommer os, at det brændte Leer, hvoraf Gruppen er gjort, og som for at kunne taale Veirligets Paavirkning i sin Tid er ferniseret, havde en saa smuk Farve, som man kunde ønske et Billedværk ; der behøvedes jo slet ikke Andet end en mørkere Baggrund for at fremhæve det, og denne maatte man sagtes kunne bringe i Harmoni med den øvrige Bygnings Farve.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, der kritiserer behandlingen af Thorvaldsens Johannesgruppe, jf. A59, i Vor Frue Kirke.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1849, Fædrelandet 24.9.
Emneord
Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 27.08.2015 Print