Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10223 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Fædrelandet 15.8.1849 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

— I Begyndelsen af October Maaned vil der i Thorvaldsens Museums Forhalle blive holdt en Auction over endel af Thorvaldsens Efterladenskaber, som vistnok vil tildrage sig Konstelskeres Opmærksomhed ogsaa i Udlandet. De Gjenstande, der blive solgte, ere dels Doubletter af Thorvaldsens Værker og af andre Konstsager, som allerede findes i Museet, dels saadanne Konstsager, som ikke ere ansete for at være af tilstrækkelig Værd til at opbevares i Museets Samlinger, dels forskjellige andre Gjenstande, tilhørende Thorvaldsens Bo. Auctionen vil blive holdt i 2 Afdelinger, den 1ste og den 5te October med påfølgende dage; Cataloget til den 1ste og vigtigste Afdeling er udkommet, ogsaa paa Fransk, og erholdes i Museet samt hos Boghandler Reitzel. Af Thorvaldsens egne Værker forefindes følgende i Marmor: Gruppen Ganymedes med Ørnen, Statuerne Mercur som Argusdræber og Amor med Buen, 12 Reliefer, nemlig: Gratierne lyttende til Amors Sang, Natten, Amor med Løven, Amor skrivende Jupiters Love, Amor med Hunden, Amor med Nettet, Bacchantinden med den lille Satyr, Pan med den lille Satyr, en Pan og en Jagtnymphe, Foraaret, Sommeren, 3 svævende Engle (af Døbefonten), en Kaminindfatning prydet med de to Caryatider og de guirlandebærende Amorer i Relief. De ere alle i hvidt statuarisk Marmor og efterladte færdige af Thorvaldsen. Hertil kommer endel meer eller mindre fuldendte Marmorarbeider. Af Thorvaldsens Værker i Gips findes Statuerne Mercur, Venus, Gratierne, Hebe, den skænkende Ganymedes, Ganymedes med Ørnen, 10 colossale Apostle, Caroline Amalie, og to Heste, desuden Alexanderstoget i formindsket Størrelse og en stor Del Reliefer. Fremdeles indeholder Cataloget Piedestaler og Blokke af Marmor, Malerier, Kobberstik , Kobberværker og Bøger, Medailler (af hvilke endel over Thorvaldsen og endel i Guld), Gulddaaser, Brillanter (blandt disse en Solitair, vurderet til 3500 Rbd.), Billedhugger-Redskaber (tildels med Mærket A T) m. m. Den 2den Del af Cataloget, der ogsaa vil indbefatte en betydelig Samling af Bøger, for største Delen tilfaldne Thorvaldsens Bo efter vor afdøde Lærde, Brøndsted, vil være at erholde om nogle Dage.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, der annoncerer en auktion af Thorvaldsens værker samt personlige ejendele på Thorvaldsens museum.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1849, Fædrelandet 15.8.
Emneord
Auktioner på Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens dødsbo
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 15.06.2018 Print