Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9998 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Flyve-Posten 22.6.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

(…)

Commissionen for Bygningen Thorvaldsens Museum, har tilstillet Communalbestyrelsen en Beregning over, hvad der endnu vil medgaae til Museets Fuldførelse og ydre Dekoration samt til den det omgivende Plads’ Planering og Brolægning, og andraget paa at faae de (efter Afdrag af et Beløb af c. 5000 Rbd., der nylig af Executores testamenti er bleven udbetalt som Rest af den ved Sammenskud indkomne Sum) manglende 16,000 Rbd. udbetalte. Da Forsamlingen med Comiteen maatte ansee det særdeles ønskeligt, at Museet kan blive fuldstændigt iaar, og da den havde Anledning til at antage, at Communens Ret med Hensyn til dens Stilling til Museet i Forhold til Executores testamenti vil kunne blive behørig gjort gjældende, uanseet at de fornødne Pengemidler til Museets Fuldendelse allerede ere bevilgede, troede den ikke at burde negte sit Samtykke til den omhandlede Udbetaling af 16,000 Rbd., hvilket dog kun skete i den Forudsætning, at det hele Arbeide vil blive fuldført inden dette Aars Udgang og at yderligere Tilskud fra Communens Side ikke vil behøves. (Fædrl.)


(…)

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Flyveposten 22.6.1846.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1846, Flyveposten 22.6.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.01.2016 Print