Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9855 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Flyve-Posten 15.3.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Efter Forlydende ville endeel Kunstnere ihukomme Thorvaldsens Dødsdag den 24de Marts (som i Aar indtræffer anden Paaskedag) ved et Gravøl, og i den Anledning alle være sortklædte. Man formener, at den kongelige Theaterdirection, den Aften, til Kunstnerkongens Ære, vil opføre et Stykke af alvorligt Indhold, at Hartmanns gribende Sørgemarsch, istedetfor Ouverture maae tone i det Øieblik da Nationens Stolthed netop der for et Aar siden udstedte sit sidste Suk. At den Hedengangnes Plads maa staae ledig, sortklædt og med en Laurbær-Krands, er vel neppe mere end billigt. Hvis „Hakon Jarl” opførtes og et lille Mindedigt forfattedes i denne Anledning, vilde det, selv i pecuniair Henseende være lige saa fordeelagtigt, som en lattermild Spektakel-Forestilling, og ialtfald bedre passende.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Flyveposten, No. 63.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Flyve Posten 15.3.
Emneord
Thorvaldsens død
Personer
J.P.E. Hartmann · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 07.03.2015 Print