The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9855 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Flyve-Posten 15.3.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

‒ Efter Forlydende ville endeel Kunstnere ihukomme Thorvaldsens Dødsdag den 24de Marts (som i Aar indtræffer anden Paaskedag) ved et Gravøl, og i den Anledning alle være sortklædte. Man formener, at den kongelige Theaterdirection, den Aften, til Kunstnerkongens Ære, vil opføre et Stykke af alvorligt Indhold, at Hartmanns gribende Sørgemarsch, istedetfor Ouverture maae tone i det Øieblik da Nationens Stolthed netop der for et Aar siden udstedte sit sidste Suk. At den Hedengangnes Plads maa staae ledig, sortklædt og med en Laurbær-Krands, er vel neppe mere end billigt. Hvis „Hakon Jarl” opførtes og et lille Mindedigt forfattedes i denne Anledning, vilde det, selv i pecuniair Henseende være lige saa fordeelagtigt, som en lattermild Spektakel-Forestilling, og ialtfald bedre passende.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Flyveposten, No. 63.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Flyve Posten 15.3.
Subjects
Thorvaldsen's Death
Persons
J.P.E. Hartmann · Bertel Thorvaldsen
Last updated 07.03.2015 Print