Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9731 af 10247
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Berlingske Tidende [+]

Afsendersted

København

28.6.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Lermodellen til Æskulap, jf. skitsen A20, styrter sammen i Thorvaldsens værksted.

Se original

Thorvaldsens Atelier. Den colossale Leermodel til den som Pendant til Herkules-Statuen bestemte Statue af Æsculap, paa hvilken der allerede var begyndt medens Thorvaldsen levede, og under hans Tilsyn, og med hvilken Billedhugger Colberg for Tiden var beskjæftiget, er iforgaars Nat styrtet om i Thorvaldsens Atelier. Saameget man end maa beklage dette Uheld, der er foraarsaget ved uforudseelige Omstændigheder, er det dog paa den anden Side en Lykke, at ingen Skade iøvrigt derved er foranlediget i Atelieret.

Generel kommentar

Dette er en trykt avisnotits, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 28.6.1844.


Teksten beretter om sammenstyrtningen 26.6.1844 af lermodellen til Thorvaldsens Æskulap-statuen, som blev færdiggjort efter Thorvaldsens død.
Æskulap var en af de fire kolossalstatuer, som var planlagt til Christiansborgs facade, se artiklen herom.
Udførelsen af modellen stod den danske billedhugger Andreas Kolberg for. Arbejdet blev genoptaget under tilsyn af H.W. Bissen, og den ny lermodel var færdig og blev afstøbt i gips antagelig senest 1847.

Modellen havde tidligere været ude for et forholdsvis mindre uheld, da en arm faldt af antagelig i december 1843.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 28.6.
Thiele
Thiele IV, p. 231 fejldaterer uheldet til ca. december 1843.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Christiansborg Slot, Hovedportalen · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
Andreas Kolberg · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 25.02.2020 Print