28.6.1844

Afsender

Redaktørerne ved Berlingske Tidende

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Lermodellen til Æskulap, jf. skitsen A20, styrter sammen i Thorvaldsens værksted.

Dokument

Thorvaldsens Atelier. Den colossale Leermodel til den som Pendant til Herkules-StatuenI bestemte Statue af ÆsculapII, paa hvilken der allerede var begyndt medens Thorvaldsen levedeIII, og under hans Tilsyn, og med hvilken Billedhugger ColbergIV for Tiden var beskjæftiget, er iforgaars NatV styrtet om i Thorvaldsens Atelier. Saameget man end maa beklage dette Uheld, der er foraarsaget ved uforudseelige Omstændigheder, er det dog paa den anden Side en Lykke, at ingen Skade iøvrigt derved er foranlediget i Atelieret.

Generel kommentar

Dette er en trykt avisnotits, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 28.6.1844.


Teksten beretter om sammenstyrtningen 26.6.1844 af lermodellen til Thorvaldsens Æskulap-statuen, som blev færdiggjort efter Thorvaldsens død.
Æskulap var en af de fire kolossalstatuer, som var planlagt til Christiansborgs facade, se artiklen herom.
Udførelsen af modellen stod den danske billedhugger Andreas Kolberg for. Arbejdet blev genoptaget under tilsyn af H.W. Bissen, og den ny lermodel var færdig og blev afstøbt i gips antagelig senest 1847.

Modellen havde tidligere været ude for et forholdsvis mindre uheld, da en arm faldt af antagelig i december 1843.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 28.6.

Thiele

Thiele IV, p. 231 fejldaterer uheldet til ca. december 1843.

Emneord

Personer

Værker

A14 Herkules, 1843, inv.nr. A14
A20 Æskulap, 1843, inv.nr. A20

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsens kolossalstatue af Herkules, jf. A14. Se Bestillingen til Christiansborg.

  2. Dvs. den ikke længere eksisterende lermodel til Thorvaldsens kolossalstatue af Æskulap, jf. skitsen A20. Se Bestillingen til Christiansborg.

  3. Æskulap blev påbegyndt allerede i 1839, jf. første skitsemodel A21. I 1843 blev værket ændret, jf. anden skitsemodel A20, som den danske billedhugger Andreas Kolberg fik til opgave at modellere op i fuld størrelse, så Thorvaldsen skulle have færdiggjort den.

  4. Dvs. den danske billedhugger Andreas Kolberg.

  5. Da avisen er dateret 28.6.1844, må i forgårs være 26.6.1844.

Sidst opdateret 25.02.2020