Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9108 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Afsendersted

Aarhus.

26.9.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Den enorme sten til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke er ankommet til Skanderborg efter store anstrengelser.

Se original

I denne Tid har man været beskjæftiget med at transportere den Steen, der var udseet til Grundsteen for Kong Frederik den Sjettes Mindestøtte på Skanderborg Slotsbanke, til dens Bestemmelsessted. Denne uhyre Steenmasse, som i Aarhundreder har ligget i Tinning Skov (under Grevskabet Frysenborg), formenes at indeholde en Vægt af 90 Skpd.; den har en længde af 4½ Alen. Flere hundrede Mennesker havde forsamlet sig, for at være Vidne til dens Afreise. Den laa i en Dal og blev kun ved uhyre Anstrængelser slæbt frem af denne Fordybning og bragt op paa en dertil indrettet Vogn, hvorpaa den begyndte sin Reise, trukken af 32 Heste og over et halvthundrede Mennesker. Da man var ankommen paa Borum Bro, tog sagen en temmelig farlig Vending, som let kunde have kostet Menneskeliv, idet det ene Vognhjul gik igjennem og Broen knagede og bragede som om den skulde styrte sammen med sin hele enorme Vægt. Dog fik man omsider atter Bugt med Stenen, saa der igjen kunde saa smaat avanceres videre fremad, indtil man endelig naaede Bestemmelsesstedet. Efter Forlydende skal den Mand, som har har paataget sig Transporten, have 600 [X] derfor. Denne uhyre Steen, der efter Tilhugningen havde et saa overordentligt Omfang, skal iforveien have forsynet Grevskabet Frysenborg med hen ved 300 større og mindre Steen til Trapper ell. desl.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, omhandlende transporten af granitstenen til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 26.9.1842.

Stenens størrelse og de ressourcer man har lagt i at få den transporteret til Skanderborg, vidner om en vis entusiasme for at få rejst monumentet.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Aarhus Stiftstidende 26.9.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Monumenter, samtidige personer
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 19.11.2018 Print