Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9164 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

12.11.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne artikel blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

De Thorvaldsenske Sager, som ere hjembragte med Fregatten „Thetis”, blive i denne Uge udskibede, hvilket skeer ved Proviantgaarden. Naar Udskibningen om et Par Dage er tilendebragt vil Udpakningen foregaae, og Konstsagerne ville da interimistisk blive opbevarede i nogle Værelser paa Christiansborg Slot, som Hs. Majestæt har indrømmet dertil, foruden de Værelser, hvori de allerede tidligere herværende Konstsager ere opstillede. ‒ Ved Udskibningen skal en Kasse, hvori blandt Andet de tre Gratier være knuust.

(B.T.)

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Dagen, 40. Aargang. No. 310, 12.11.1842.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Dagen 12.11.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842
Personer
Christian 8. · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 01.11.2015 Print