No. 8616 af 10318
Afsender Dato Modtager
C. Dalgas [+]

Afsendersted

Aldebertsminde ved Vejle.

14.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 10.9. samme år.

Omnes
Resumé

C. Dalgas er utilfreds med Hans Wulffs indblanding i arbejdet. Han føler sig tilsidesat, og melder sig derfor ud af kommissionsarbejdet for en mindestøtte for Frederik 6. på Skanderborg Slotsbanke.

Se original

Indsendt.

I anledning af Hr. Landvæsenscommissær, Stænderdeputeret Dbmd. og R. af D., Hans Wulffs Bekjendtgørelse i Aarhus Avis No. 145 betræffende Indsamlingen af Bidrag til et Monument for salig Kong Frederik den Sjette, erklærer jeg herved at Hr. Wulff aldeles ingen Fuldmagt har af mig til at udstede benævnte Bekjendtgørelse. Imidlertid skal det for Sagens Skyld være mig kjært om Publicum vil følge Hr. Wulffs Opfordring og jeg skal ogsaa i sin Tid give min Skjærv dertil. Men da det ikke er første Gang benævnte Hr. Wulff ved sine Anmasselser har fornærmet mig og jeg ikke skjønner om at være et passivt Redskab i hans Hænder, fragaar jeg mig herved al Deel i Ledningen af et Anliggende hvori jeg troede der med Rette tilkom mig en stemme.

Aldebertsminde den 10de September 1840.

C. Dalgas.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Aarhus Stiftstidende 14.9.1840, omhandlende Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke, se artiklen Et tvetydigt monument. På trods af den enige front som kommissionsmedlemmerne hidtil har givet indtryk af, at der eksisterede vedrørende et monument for Frederik 6., fremgår det her tydeligt, at en del frustrationer og uenighed også har luret under overfladen. Det har dog formentlig ikke drejet sig om uenighed vedrørende selve monumentet, snarere et personligt udestående.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling, 1840 Aarhus Stiftstidende 14.9
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Monumenter, samtidige personer
Personer
Frederik 6. · Frederik 6.-kommissionen · Hans Wulff
Sidst opdateret 19.11.2018 Print