Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8454 af 10246
Afsender Dato Modtager
C. Dalgas
Johannes Ingwersen
[+]

Afsendersted

Aldebertsminde og Viufgård ved Vejle

25.6.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten er dog forfattet allerede d. 21.6.1840.

Omnes
Resumé

Rejsningen af en mindestøtte for Frederik 6. på Himmelbjerget er stødt ind i problemer, så en plads på Skanderborg Slotsbanke foreslås som alternativ placering.

Se original

Indsendt.

Foranledigede ved flere Forespørgsler finde vi det nødvendigt at bekjendtgøre for et æret Publikum, at vi ingenlunde have opgivet Ideen til Opførelse af en Mindestøtte for vor tabte Frederik. Hvad Landet skylder ham, staaer dybt indpræget i vore Hjerter, til at vi ikke skulle gjøre Alt hvad der staaer i vores Magt for at opnaae Udførelsen af vores Plan. Men da vi saae os nødsagede at opgive vores første Idee, at placere den paa tænkte Støtte på Himmelbjerget have vi maattet se os om en anden Plads. Denne have vi da ogsaa fundet paa Skanderborg Slotsbakke, som velvilligen er os indkommet af Vedkommende i Skanderborg, men hvortil høiere Approbation endnu behøves. Paa denne er det vi vente, og vi maa derfor bede Vedkommende at have lidt Taalmodighed endnu.

Viufgaard og Aldebertsminde d. 21de Juni 1840.

Ingwersen. Dalgas.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Aarhus Stiftstidende 25.6.1840, omhandlende Frederik 6.s monument på Skanderborg Slotsbanke. Dette dokument nævner som det første Skanderborg Slotsbanke som en evt. placering for monumentet, hvad da også endte med at blive til virkelighed fremfor en placering på Himmelbjerget, se artiklen Et tvetydigt monument.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Aarhus Stiftstidende 25.6.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Monumenter, samtidige personer
Personer
Frederik 6.
Sidst opdateret 19.11.2018 Print