Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8553 af 10248
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavns Morgenblad 13.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

‒ I disse Dage er Thorvaldsens Bas-relief, Christi Indtog i Jerusalem, 24 Alen langt og 2 Alen høit, afstøbt i Gibs, opsat paa sin Plads i Frue Kirkes Peristyl (Søilegang) over den Dør, som danner Hovedindgangen. Ogsaa ere for ikke længe siden tvende skiønne Arbeider fra samme Mesterhaand anbragte indvendig i Kirken, nemlig to Basreliefs i Marmor, som smykke to nye Fattigblokke, der, efter Prof. Hetsch’s Construction, ere blevne anbragte ved Siderne, nærmest Indgangen. Det ene Basrelief forestiller Moderømhed (en Moder med tvende Børn), og det andet en Engel, der fører et Barn ved Haanden, maaskee Skytsengelen, der leder Mennesket frem paa Livets Bane. Endelig har Kirken i disse Dage modtaget en smuk og nyttig Gave, idet et Antal af Hovedstadens Damer have broderet et særdeles smagfuldt Teppe, hvis Bestemmelse er at udbredes under Daabengelen.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns Morgenblad, 3dieAarg. Nr. 36.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Kjøbenhavns Morgenblad 13.9.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 08.05.2015 Print