Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7253 af 10248
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 8.6.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Den 14 Fod høie Schillers Statue af Thorvaldsen ere tilligemed de fire for Postamentet bestemte og af samme Konstner skitserede og udførte Basrelief velbeholden ankomne til München, og nu opstillede i det store kongl. bayerske Metalstøberies Atelier, hvor Statuen skal støbes af Stiglmaier. Transporten er skeet til Lands paa Vogne bespændte med Muuldyr. ‒ Alle Venner og Beundrere saavel af den udødelige Digter som af den berømte Konstner, strømme sammen i München for at beundre dette Mesterværk, den udtryksfulde Statue og de sindrige Basreliefs. ‒ Ligeledes sees i Aar paa Konstudstillingen i Brera-Palladset i Mailand, den mest glimrende man nogensinde har havt i denne Stad, tvende Basreliefs af Thorvaldsen: „Amorinernes Rede” og „Nemesis.”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aarg. Nr. 156.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 8.6.
Emneord
Kritik af Thorvaldsens værker, positiv
Personer
Johann Baptist Stiglmaier · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 26.03.2018 Print