Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6240 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

26.10.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Thorvaldsen har fuldendt relieffet Parcerne, A366. Han har 15-16 nye skulpturer under udførelse og vil først komme til København sommeren 1834.

Se original

Kjøbenhavn den 26de October 1833.

‒ Der er nylig hertil indløbet Breve fra Rom, efter hvilke Thorvaldsen har fuldendt et nyt Basrelief: “Parcerne”, der har tildraget sig almindelig Opmærksomhed og Beundring, og nævnes som et af Kunstnerens ypperste Værker. Han skal have ikke mindre end 15 eller 16 nye Skulpturer under Arbeide, til hvilke han helliger sin hele Tid med al Kraft og utrættelig Virksomhed. Før næste Sommer vil han neppe kunne ventes hertil.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, Syvende Aargang, No. 211. 1833.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Kjøbenhavns-Posten 26.10.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Relieffer, antik mytologi
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 20.03.2019 Print