Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5431 af 10247
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer 1831 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsen og hans Værker ved Thiele.

At ville bade sig i en Andens Solskin og at ville høste efter en Andens Plov, dette er hverken Nyt hertillands eller i noget Land. Det kan følgeligen ikke have fraperet Nogen: ‒ Thieles Indbydelse ‒ til at subscribere paa Thorvaldsen og hans Værker.

Men jeg i min Eensomhed, gjorde hos mig selv følgende Bemærkning: Da jeg i Aaret 1812, ifølge Academiets Tilskyndelse, var kommen hjem til Fædrenelandet, og havde medbragt fra Italien de allerstørste raderede Blade som Thorvaldsen havde ladet udkomne i Rom, varede det ikke længe forend Lahde udgav Efterstik, og forlangte derhos Academiets Anbefaling. Da jeg dengang jevnligen bivaanede de akademiske Forsamlinger, og aldrig brugte, at sidde der som et Nul i den forgyldte Lænestoel, tillod jeg mig at erklære: at det vilde være uforsvarligt, om Academiet tillod sig at anbefale Plagiat.

Af Bladet Dagen har jeg seet, at det bebudede Værk snart kan ventes, nemlig første Deel, og at Overbringeren har Thieles Ordre til at lade sig udbetale 15 Rbd. r. S.!

C.F. Høyer.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Raketten, Nr. 8, 1831.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1831, Raketten
Personer
Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 11.09.2014 Print