Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5114 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 9.3.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Blandede Efterretninger.

Thorwaldsen er d. 14 Febr. om Aftenen Kl. 5 kommen til München, for at være tilstede ved Aabningen og Opstillelsen af det af ham opførte Gravminde for Hertug Eugen af Leuchtenberg. Han var allerede Aftenen forud ventet til et glimrende Bal, som en betydelig Deel af de anseligste Indvaanere i Staden, af forskjellige Stænder, havde anstillet Kunstneren til Ære, til Gjengjeld for det skjønne Bal, til hvilket de af ham forrige Aar vare indbudne. Man havde glædet sig ved Haabet at see dette Bal forherliget ved Nærværelsen af vor Tids største Bildhugger. Gravmindet, hvilket, som bekjendt, Hds. kongel. Højhed Hertuginden af Leuchtenberg lader i Michaels Kirke oprette for sin afdøde Gemal, skal afdækkes d. 20de; da den 21de, som var Hertugens Dødsdag, indtræffer en Søndag. Det bliver en af den bayerske Hoved- og Residentsstads skjønneste plastiske Prydelser. „Vi høre, hedder det i en Skrivelse fra München, til vor store Sorg, at den udmærkede Kunstner strax derpaa igjen vil forlade os, men vi haabe dog, at hans kongelige Beskytters og Velynders Hyldest, der nu første Gang modtager ham i sin Hovedstad, at hans talrige Højagteres og Venners Kjerlighed, og vore Kunstsamlingers Skatter skulle kunne bestemme ham til et længere Ophold i vor Midte. Han steg her af i sin Vens og Kunstbroders, den i Italien sig opholdende Professor Rauch’s Vaaning.”

Generel kommentar

Denne tekst udkom i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn d. 9.3.1830, 27. årgang, no. 20.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Nyeste Skilderie 9.3.
Emneord
Kritik af Thorvaldsens værker, positiv · Thorvaldsens ophold i München 1830
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 09.04.2015 Print