Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2424 af 10246
Afsender Dato Modtager
Andreas Bjørn Rothe [+]

Afsendersted

København

Antagelig mellem 12.11.1819 og 11.8.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men da Thorvaldsen benævnes etatsråd og ridder, må dedikationen stamme fra efter 12.11.1819, hvor billedhuggeren blev udnævnt til etatsråd. Bogen er altså ikke blevet sendt fra Købenavn til Rom ved selve udgivelsen i 1799, men snarere overakt personligt senere.
Så vidt vides, var Rothe aldrig i Rom, så det må derfor antages, at bogoverrækkelsen fandt sted under Thorvaldsens ophold i Danmark mellem 3.10.1819 og 11.8.1820.
Efter hjemkomsten i 17.9.1838 er ikke en mulighed, da Thorvaldsen allerede 10.9.1838 var blevet udnævnt til konferensråd.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Dedikation i bog til Thorvaldsen.

Til
Hr Etatsraad, Ridder Thorvaldsen!
som med Kunstnerhaand opbeva-
rede Tyge Rothes Billede for
Efterverdenen.

til Beviis om Høiagtelse og
Taknemmelighed

fra
A.B. Rothe

Generel kommentar

Denne dedikation optræder ved siden af titelbladet på Andreas Bjørn Rothe (ed.): Tyge Rothes adspredte Skrifter, vol. 1, København 1799. Værket, der er i to bind, findes i Thorvaldsens bogsamling, M719.

Arkivplacering
M719
Emneord
Dedikation · Gaver til Thorvaldsen, bøger · Thorvaldsens bogsamling
Personer
Tyge Rothe
Værker
Sidst opdateret 18.10.2014 Print