The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2424 of 10246
Sender Date Recipient
Andreas Bjørn Rothe [+]

Sender’s Location

København

Antagelig mellem 12.11.1819 og 11.8.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men da Thorvaldsen benævnes etatsråd og ridder, må dedikationen stamme fra efter 12.11.1819, hvor billedhuggeren blev udnævnt til etatsråd. Bogen er altså ikke blevet sendt fra Købenavn til Rom ved selve udgivelsen i 1799, men snarere overakt personligt senere.
Så vidt vides, var Rothe aldrig i Rom, så det må derfor antages, at bogoverrækkelsen fandt sted under Thorvaldsens ophold i Danmark mellem 3.10.1819 og 11.8.1820.
Efter hjemkomsten i 17.9.1838 er ikke en mulighed, da Thorvaldsen allerede 10.9.1838 var blevet udnævnt til konferensråd.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Dedication to Thorvaldsen in a book.

Til
Hr Etatsraad, Ridder Thorvaldsen!
som med Kunstnerhaand opbeva-
rede Tyge Rothes Billede for
Efterverdenen.

til Beviis om Høiagtelse og
Taknemmelighed

fra
A.B. Rothe

General Comment

Denne dedikation optræder ved siden af titelbladet på Andreas Bjørn Rothe (ed.): Tyge Rothes adspredte Skrifter, vol. 1, København 1799. Værket, der er i to bind, findes i Thorvaldsens bogsamling, M719.

Archival Reference
M719
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen's Book Collection
Persons
Tyge Rothe
Works
Last updated 18.10.2014 Print