Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7685 af 10246
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger [+]

Afsendersted

København

4.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Sangen blev sunget, da Thorvaldsen var æresgæst ved de stænderdeputeredes middag i Roskilde 4.10.1838, og er trykt i forbindelse med dette.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

TIL
THORVALDSEN.

KIØBENHAVN.

Trykt hos J. D. QVIST, Bog- og Nodetrykker,
Østergade Nr. 53.
1838.

  Mel. I Barndoms Fied, i Manddoms Alder.

Brødre! vi nu en Skaal vil drikke!
Veldaad her ønske vi jo belønt;
Og vi fra Retten fiernes ikke,
Thi det er ret at hylde Skiønt.
Og hvo dit Vel erkiende kan,
Han elske maa den sieldne Mand,
Som virker dig til Hæder, Fædreland!

Nylig til Gud i gamle Kirke
Bad vi, før vi til Arbeid gik;
Hellig Begeistring skulde virke,
Skiærpe Forstandens klare Blik;
Men Hiertet varmt, men klar Forstand
Sin Hylding bringe maa den Mand,
Som virker dig til Hæder, Fædreland!

Roskild! dit Navn i Tiden silde
Lyder saa fromt fra ældste Tid;
Her sad Kong Hro ved Fredens Kilde,
Hædred Bedrift og lønte Flid;
Og hver en ædel Drot i Nord,
Som bragte Danmarks Land i Flor,
Velsigne danske Mænd ved Egebord!

Kunsten har hvælvet høit sin Bue
Hisset om Kongers siunkne Grav,
Svundne Bedrift kan Fremtid skue,
Kunsten den Evigheden gav.
Men evigt selv den bygte sig
Et herligt Monument i Dig
O THORVALD! thi Du est udødelig.

Du, som har vundet Laurbærkrandsen
I en alvorlig, hellig Leeg,
Ringere Du ei agter Glandsen
I den, der rækkes Dig af Eeg.
Den binder Dig, ved Danmarks Strand,
Med Hiertets Tak hver ærlig Mand,
Fordi Du hædred gamle Fædreland!

Oehlenschläger.

Generel kommentar

Denne sang blev trykt i København og sunget i Roskilde i forbindelse med Thorvaldsens deltagelse i de stænderdeputeredes middag 4.10.1838.

Arkivplacering
M18,32 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Emneord
Thorvaldsen og politik · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.04.2014 Print