Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2374 af 10246
Afsender Dato Modtager
Niels Henrich Weinwich [+]

Afsendersted

København

10.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af annoncen, selvom den i sagens natur må være blevet trykt nogle dage før den annoncerede begivenhed fandt sted 10.10.1819.

Omnes [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til denne annonce er under udarbejdelse.

Se original

Flittig og klog Beskuelse,
af de skiønne Kunsters Frembringelser,
forædler Tænkemaaden, forsøder Livet,
udbreder roelig Glæde og stille Fornøielse,
adspreder og opklarer de mørke Skyer,
som svæve om os, under de alvorligere Sysler i Livet,
danner Mennesket og giver Anledning til fornuftig Underholdning.
Intet er derfor naturligere,
end at vi agte, ynde og hædre dem,
som vare Aarsag til disse ædle Følelser
og vi ved givne Leiligheder bevidne Kunstens udmærkede Mænd,
vor store Høiagtelse og Beundring;
og under disse Betragtninger indbydes herved,
Kunsternes Dyrkere og Yndere,
at beære med deres Tilstedeværelse,
en Tale, som holdes til Ære,
for vor tilreisende Landsmand fra Rom,

Hr. Professor og Ridder,
Albert Thorwaldsen,

den 10de Octbr. 1819 Kl. 12 i det Moltkiske Maler-Gallerie,
og i hans Nærværelse

af
N. H. Weinwich.

Generel kommentar

Denne løbeseddel er et trykt dokument, der indbyder til det foredrag, Weinwich afholdt 10.10.1819.

Arkivplacering
M17,2 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)
Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 57.

Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 11.12.2015 Print