6.4.1819

Sender

Thomas Hope

Sender’s Location

London

Information on sender

Brevet har været forseglet med et lille rundt laksegl.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Monsieur Thorwalson /à Rome
[Mellem de to sidste linjer er indskudt:] è pregato di passare al Banco Torlonia / & parlare di quest’ affare—]
Tilskrift øverst på første brevside: Monsieur Thorwaldson / à Rome

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thomas Hope rykker Thorvaldsen for Jason med det gyldne skind, A822, som han har bestilt 16 år tidligere. Han opridser sagens lange forløb og beklager, at Thorvaldsen ikke har holdt sit ord, men i stedet har prioriteret andre og nyere bestillinger. Afslutningsvis meddeler Hope, at han nu vil overdrage sagen til bankieren Torlonia, og at Thorvaldsen skal følge dennes anvisninger.

Document

Monsieur

Il n’est pas necessaire je crois que j’aie l’honneur de Vous rapeller que ce fut au commencement de l’année 1803 que par un engagementI signé de Vôtre part que j’ai dans ce moment devant moi, vous vous engageates a executer pour moi une statue de JasonII d’après le modèle en plâtreIII, que j’eus le plaisir de voir dans votre etudeIV, Moyennant une sommeV dont je m’engageais a payer le premierVI terme lorsque vous auriez recu le bloc de marbreVII requis, le second lorsque la statue serait degrosséeVIII & le troisieme lorsqu’elle serait achevéeIX: me reservant d’ajouter au prixX convenu si vôtre diligence & votre soin a finir la statue repondaient a mon attente & a la reputation que vous aviez acquise. Les deux premiersXI payemens furent ponctuellement acquittés a votre requisition & j’en tiens les quittances en main, mais dès cette epoqueXII je n’eus plus de nouvelles, ni de vous Monsieur, ni de ma statue jusqu’à ce que en l’année 1816, c’est a dire près de quatorze année après votre engagement pris avec moi, je vins moimême a RomeXIII. Vous me donnates alors plusieurs raisons pourquoi vous n’aviez pas achevé ma statue, & quoique ces raisonsXIV ne me parussent point d’avoir de fondement, d’autant plus que vous aviez commencé & achevé une infinité d’autres ouvragesXV depuis votre engagement avec moi, cependant, comme vous témoigniez du regret de vôtre procedé vis a vis de moi & que vous me promettiez de finir dès cet instant ma statue sans plus de delaiXVI, je m’abstins par delicatesse & par egard pour vous Monsieur, de m’appesantir sur le passé & me contentais de me fier a vos promesses pour le futur.

J’apprends maintenant Monsieur, que ma statue de Jason n’est pas plus avancée qu’alorsXVII, & que cependant d’autres ouvrages ont encore été entrepris depuis & avancent; & voyant par que les absens ont tort & qu’il n’y a que ceux qui sont sur les lieux qui peuvent esperer qu’on leur fasse justice j’ai resolu de mettre l’affaire de ma statue entierement entre les mains de mes bons amis de la maison Torlonia & Compi.XVIII qui, à ma priere ont bien voulu s’en charger; & c’est aux instructions de cette maison distingués que je vous prie dorenavant de vous en rapporter comme si elles venaient directement de ma part.

J’ai l’honneur d’etre  
Monsieur Votre très hbl
  & obt. Servr
Londres le 6 avril Ths: Hope.
  1819.  

General Comment

Der kendes intet svar fra Thorvaldsens hånd på dette rykkerbrev.
Sagen blev efterfølgende varetaget af Giovanni Raimondo Torlonia, som annonceret af Hope sidst i brevet. Heller ikke han havde dog held med at få Thorvaldsen til at udlevere statuen. Det lykkedes først i august 1828. Se referenceartiklen om bestillingen for mere om sagen.

Archival Reference

m6 1819, nr. 21

Thiele

Gengivet Thiele II, p. 438-439.

Other references

Subjects

Persons

Works

A52 Jason med det gyldne skind, 28.1.1803 - Senest 19.3.1803, inv.nr. A52
A822 Jason med det gyldne skind, Tidligst 19.3.1803 - 1828, inv.nr. A822

Commentaries

 1. Hope refererede her til kontrakten på Jason med det gyldne skind, A822, fra marts 1803. Kontrakten var oprindelig udformet i to eksemplarer – et til Hope og et til Thorvaldsen, men kendes i dag kun i en afskrift fra 1821. Hope havde i skrivende stund sit eksemplar af kontrakten foran sig, som det fremgår af det følgende.

 2. Dvs. Jason med det gyldne skind, A822, som Hope måtte vente 25 år på at få udleveret. For mere om denne bestilling, se referenceartiklen Jason og Hopes bestilling.

 3. Dette udsagn er vigtigt, da der tidligere har været sået tvivl om, hvorvidt det først var ved Hopes bestilling af marmorversionen, at Thorvaldsen fik midler til at lade lermodellen afforme i gips, jf. A52. Se eksempelvis Thiele 1831, p. 159, note 92.
  Af Hopes udsagn fremgår det klart, at han har set modellen i gips. Modellen har altså allerede på dette tidspunkt været afstøbt.
  For mere udførligt herom, se referenceartikel om bestillingen og udarbejdelsen af statuen.

 4. Thorvaldsens værksted lå ved Piazza Barberini, antagelig i Vicolo della Catena, se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens værksteder.

 5. Prisen lød på 600 romerske sequiner og skulle falde i fire rater, der udspecificeredes i kontrakten. Hertil kom en bonus på yderligere 200 sequiner, som ikke var nedskrevet i kontrakten, men skulle udbetales, såfremt Hope var tilfreds med resultatet, jf. nedenfor i brevet. Hope udelod dog i dette brev kontraktens første rate, der skulle falde ved gipsmodellens færdiggørelse, og benævner i stedet kontraktens anden rate, som den første, den tredie som den anden og den fjerde som den første, jf. nedenfor og afskriften af den oprindelige kontrakt. Sandsynligvis skyldes dette, at kontraktens første rate faldt umiddelbart efter kontraktens indgåelse, og dermed med tiden mere er blevet opfattet som et forskud. Eller fordi den første rate blev udbetalt af Hope selv, mens de andre blev udbetalt gennem Torlonia.

 6. For denne i forhold til kontrakten ukorrekte nummerering af første til tredie rate, se den foregående kommentar.

 7. Marmorblokken ankom antagelig til Rom allerede senest i sommeren 1803, jf. kontrakten med marmorhuggerne Finelli og Keller af efter 23.3.1803, senest august 1803. Raten blev dog iflg. afskriften af kontrakten med Hope og de tilhørende kvitteringer først udbetalt 27.8.1804. Muligvis kan der være tale om en afskrivningsfejl – for mere udførligt herom, se referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling.

 8. Det kan ikke siges med sikkerhed, hvornår statuen nåede dette stadie. Allerede omkring 1.2.1804 meldte Thorvaldsen, at statuen ventede på ham, dvs. måtte være hugget frem til det stadie, hvor han selv skulle overtage det afsluttende arbejde. Alligevel udbetaltes raten tilsyneladende først et år senere d. 27.2.1805 iflg. den kvitteringen for tredie rate på kontrakten. For mere udførligt herom se referenceartikel om bestillingen. Om Thorvaldsens værkstedspraksis med assisterende billedhuggere, stenhuggere m.v. til at udføre det indledende arbejde på værkerne, se referenceartikel herom.

 9. Der kendes inden kvittering for denne sidste rates udbetaling. Selvom Hopes agent Patrick Moir meldte, at den kunne indkasseres allerede i 1806, har Thorvaldsen antagelig først fået den sidste rate udbetalt mellem 1819 og 1829, hvor værket endelig blev modtaget af Hope, jf. Hopes brev af 3.8.1829, samt nedenfor i brevet, hvor det fremgår, at Thorvaldsen på brevskrivningstidspunktet endnu ikke har fået raten udbetalt. Se referenceartikel om bestillingen for mere herom.

 10. Hope omtalte her den ekstra bonus på 200 sequiner, han havde lovet Thorvaldsen, hvis resultatet levede op til forventningerne, se eksempelvis Patrick Moirs brev af 8.4.1806, hvor denne bonus omtales.

 11. Her gentages forvirringen omkring raternes nummerering i fht. den bevarede afskrift af kontrakten. I virkeligheden havde Hope på dette tidspunkt, iflg. afskriften, udbetalt tre rater: kontraktens første, anden og tredie. Se kommentaren til somme ovenfor, samt referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 12. Den sidst udbetalte rate faldt iflg. afskriften af kontrakten d. 27.2.1805, hvorefter Thorvaldsen enten ikke har ladet høre fra sig eller hans eventuelle breve er gået tabt.

 13. Hope ankom med sin familie til Rom i december 1816 og forlod atter byen i april 1817.

 14. Det vides ikke, hvilke grunde Thorvaldsen nævnte for Hope. Een af dem kunne have været de urolige krigstider, der vanskeliggjorde transporten af engelsk ejendom. Hopes agent Patrick Moir havde nemlig i sit brev 8.4.1806 givet Thorvaldsen anvisninger på, hvordan man med list kunne få værket afsendt alligevel. Hope kan af den grund have set Thorvaldsens mulige betænkeligheder ved afsendelsen som grundløse. For andre mulige grunde, se referenceartiklen om bestillingen.

 15. Se kronologien for værkproduktionen 1803-19 for et hurtigt overblik over de talrige værker, Hope bebrejdede Thorvaldsen for at have prioriteret over Jasons færdiggørelse. På listen skal omtalerne af Jason med det gyldne skind, A822, selvsagt fraregnes.

 16. I den danske presse kunne man i 29.2.1820 læse en anderledes nationalt betinget udgave af denne historie, hvor Hopes tålmodighed prises til skyerne: han bad iflg. denne udlægning Thorvaldsen om ikke at skynde sig med statuen; og Thorvaldsen skulle have tilbudt at erstatte marmorblokken, der var slemt plettet af mørke årer. Se oversigten nederst i referenceartiklen om bestillingen for en gengivelse af omtalen, i rubrikken: A.: ‘Thorvaldsen’, in: S. Soldin, Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 29.2.1820.

 17. Der kendes inden kilder, der bevidner, at Thorvaldsen eller hans assistenter arbejdede på Jason i perioden 1816-19, så Hope havde muligvis ret i sin formodning. Det er dog også muligt, at sådanne kilder blot er gået tabt. I 1820 arbejdede assistenterne igen på statuen, jf. Thorvaldsens værkstedsregnskaber, nr. 44, 1819-1823, p. 187. Thorvaldsens Museums Arkiv. Se referenceartikel om bestillingen for mere uddybende herom.

 18. Det romerske bankierfirma ledet af Giovanni Raimondo Torlonia, der til forskel fra Hope dels var geografisk tæt på Thorvaldsen, dels måtte forventes at kunne true med økonomiske sanktioner overfor Thorvaldsen, hvis han ikke fuldførte bestillingen.

Last updated 07.01.2013