30.7.1818

Sender

Francesco Barberini

Sender’s Location

Castel Gandolfo

Information on sender

Brevet har været forseglet med mørk lak med dækpapir præget med initialer.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A’ M.r / Mr le Chev.r Thorwalsen / à Rome.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Barberini has heard that the marble version of Monument to over Anna Maria Porro Serbelloni, cf. A619, is finished and tries to set up a meeting with Thorvaldsen so that they can arrange shipment and settle the account.

Document

Sig.r Cav.e Stimoe Castel Cand.I 30. Lug.o 1818


Fui avvisato da uno di suoi GiovaniII che il DepositoIII del Sig. C. PorroIV è terminato, e mandai da Lei p[er] rimanere di concerto della spedizione e del saldo del suo AvereV.
Mi fu detto esser Ella in AlbanoVI, ma sono state inutili le ricerche che se ha fatto della sua degnissima Persona. In questo punto so dal Sigr PozziVII esser tornato Ella a Roma, per far ritorno da queste parti domenica prossime.
Io son dunque ad pregarla di volermi indicare il modo ed il luogo da vederla Domenica, oppure lasciare i[n]form[a]zione a qualcuno di suoi Giovani di portassi da me Lunedi mattina che io sarò in Roma p[er] tutto il giorno, onde combinare il netto occorrente p il pagamento e p la spedizione.
Scusi l’incommodo, ma premendomi d’adempire il meglio possibile dei commissione ricevuta da mio Cugino sa costretto a rendermi insipiente. Mi creda costantemente

Suo Dmo obbmo Servre
F. Barberini

General Comment

Sagen vedrører den italienske politiker og markis Luigi Porro Lambertenghis bestilling af et gravmæle over sin hustru Anna Maria Porro Serbelloni, jf. Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, A619. Marmorudgaven findes i dag i Galleria d’Arte Moderna, Milano.

Archival Reference

m34, nr. 5

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A619 Anna Maria Porro Serbellonis sørgende mand og børn, Tidligst marts 1817 - Senest maj 1817, inv.nr. A619
A614_1 Auguste Böhmer giver sin mor en lægedrik, Antagelig december 1812, inv.nr. A614,2
A614_3 Dødens genius, Antagelig december 1812, inv.nr. A614,3

Commentaries

  1. Dvs. Castel Gandolfo uden for Rom.

  2. Dvs. en af Thorvaldsens assistenter eller elever, der udførte forskellige opgaver i hans værksteder; se evt. en liste over disse her.

  3. Dvs. Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, jf. A619. Marmorudgaven, der i alt består af tre relieffer, findes i dag i Galleria d’Arte Moderna, Milano. Ud over hovedrelieffet blev der også udført to side-relieffer, som begge er marmorversioner af tidligere Thorvaldsen-værker, nemlig de to sidefigurer til gravmælet udført 1811-1812 over Auguste Böhmer, hhv. en Nemesis-figur, jf. A614,2 og en fremstilling af dødens genius, jf. A614,3.

  4. Dvs. Conte Porro. Der må være tale om den italienske politiker og markis Luigi Porro Lambertenghi, der efter sin hustrus død 1813 bestilte et gravmæle udført over hende, jf. Gravmæle over Anna Maria Porro Serbelloni, A619. Marmorudgaven findes i dag i Galleria d’Arte Moderna, Milano.

  5. Den præcise pris for værket kendes p.t. ikke. Men der har minimum været tale om 242 romerske scudi, som findes omtalt i den øvrige korrespondance vedr. gravmælet, jf. Porro Lambertenghis brev til Thorvaldsen af 27.4.1817 og kvittering af 16.1.1818. Den samlede pris har formentlig ligget langt højere. Til sammenligning betalte Stanislaus de Chaudoir godt et år senere 1000 romerske scudi for et gravmæle over sin hustru, jf. A624 og kontrakt af 12.6.1818.

  6. Thorvaldsen var syg denne sommer, jf. Thorvaldsen-kronologien, og opholdt sig derfor meget i Albano, en lille bjerglandsby tæt på Castel Gandolfo, hvor Barberini selv, jf. brevets datering, opholdt sig i sommermånederne. De, der havde mulighed for det, forlod Roms hede og usunde luft, den såkaldte aria cattiva, og opholdt sig i stedet i bjergområderne.

  7. Muligvis den italienske maler Andrea Pozzi.

Last updated 25.09.2018