4.5.1807

Sender

Accademia Italiana, Johann Paul Schulthesius

Sender’s Location

Livorno

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al molto Illustre / Sigre: Alberto Thorwaldsen / Professore dell Accademia di Belle arti / in Copenaghen. / Socio di Onore dell’Accademia Italiana. / Roma.


[med anden hånd:] da me ZoegaI

Dating based on

Dateringen fremgår af udnævnelsen.

Abstract

Thorvaldsen is nominated honorary member of the Accademia Italiana. He is asked to forward his biography, a description of his works, and a report on the state of the art of sculpture in Rome with a view to the publication of articles in the journal of the academy.

Document

IV. ClasseII.
No. 60
ACCADEMIA ITALIANA.
Livorno, questo di 4. maggio 1807
 


Giovanni Paolo Schulthesius, Segretario perpetuo
della Classe
III delle Belle Arti, Pittura, Scultura, Archi-
tettura, Musica, ec.
al celeberrimo Scultore, Sigre. Alberto
Thorwaldsen, in Roma.

Ho honore di rendere informata V[ostra]S[ignoria]. che L’accademia Italiana intenta al glorioso oggetto di promuovere ampliare e perfezionare il buon gustoIV in ogni ramo di Scienze, e di Arti, e desiderosa di conseguirne il fine coi mezzi piu opportuni ed efficaci, ha eletto Lei per Socio di onore della IV. Classe, Sezione IIdaV la quale abbraccia la Scultara, Architettura, Pittura, Musica ecc.
Scelto io per Segretario Perpetuo della suddetta Classe ardiseo di pregarla 1) che voglia onorarmi della Sua BiografiaVI, descrivendomi la Vita di esimio Scultore quale V[ostra]S[ignoria]. è diventato; 2) darmi NotiziaVII esatta dei suoi Lavori alfimamente fatti, e di quelli che presentemente sta facendo con indicarmene il soggetto e la storia; 3) tenermi Spesso ragguagliato di tutto ciò che viene alla luce in Roma di più rimarchevole relativamente all’arte di Scultura, ed essere in tal modo uno de miei zelanti Cooperatori, dandomi quei lumi, quei consigli e qualle NotizieVIII che mi abbisogneranno, e che nessuno fuori di V[ostra]S[ignoria]. Saprà dare e procurare megliori ed esatte per inserirle poi nel Giornale dell’accademiaIX, in cui dev’essere un rapporto analitico di Simili Capi d’opera.
Mi onori di qualche pronto e grato riscontro, che mi assicuri del di Lei perfetto aggradimento Sulla Nomina di Socio onorario della IV. Classe, per poterle mandare in seguito la PatenteX che si sta preparando e che sarà bellissima.
Intanto aggradisca i sentimenti della perfetta stima e considerazione.
P[ost]S[scriptum]. La prevengo, che la riposta ch’Ella mi darà, dev’essere fatta in Lingua ItalianaXI.

General Comment

Dette er Accademia Italianas meddelelse om, at Thorvaldsen var blevet udnævnt til æresmedlem. Initiativet udgik sikkert fra billedhuggerens gode ven Herman Schubart, der var akademimedlem og fra 1808 foreningens vicepræsident.


Som det fremgår, ønskede akademiet både en biografi, en beskrivelse af Thorvaldsens værker og jævnlige rapporter om skulpturens udvikling i Rom – alt dette på italiensk. Ingen af disse meddelelser er i dag kendte, og det er højst tvivlsomt, om Thorvaldsen nogen sinde fik fremstillet nogle af delene. Thorvaldsen var aldrig en skribent, især pga. hans ordblindhed og mangelfulde sproguddannelse, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog. Han var med andre ord ikke særlig egnet som medlem af et såkaldt korresponderende akademi, hvis virksomhed især byggede på publikationer af medlemmernes indsendte skrifter, se mere herom i akademiets biografi.

Det diplom, som Thorvaldsen her stilles i udsigt som bevis på sit medlemskab, er ikke bevaret blandt billedhuggerens papirer. Så spørgsmålet er, om han nogen sinde, besvarede dette brev. Det kunne være forklaring på, at Thorvaldsen ikke optræder på akademiets medlemsliste i 1810, jf. Atti…, op. cit., p. XL-XLIII.
Men billedhuggerens tilknytning til akademiet skulle være god nok: Udover nærværende brev betitles billedhuggeren uden på brev af 18.1.1808 fra Schubart som “Socio dell’accademia Italiana”; og i brev af 18.5.1812 omtaler Schubart akademiet som ”vort Italienske Società di Scienze lettere ed arti”, dvs. den forening, som både hans og Thorvaldsens.


De fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.

Archival Reference

m29 II, nr. 2

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. Thorvaldsens ven, den danske arkæolog Georg Zoëga.
  Skriften må være Zoëgas egen.

 2. Akademiet bestod af fire klasser med hver deres afdelinger. Den fjerde klasse var “de skønne kunsters”, der omfattede maleri, skulptur, arkitektur og musik, som det fremgår nedenfor. Se mere i akademiets biografi og Atti…, op. cit., p. XII.

 3. Hver af akademiets fire klasser blev administreret af en sekretær, som Schulthesius her.

 4. Det var netop akademiets erklærede formål at fremme “den gode smag” indenfor videnskaber og kunst, se mere i akademiets biografi.

 5. Som nævnt i kommentaren ovenfor var akademiets medlemmer inddelt i fire klasser, der hver havde deres afdelinger. Den 4. klasses 2. afdeling var “Arti liberali, arti meccaniche”, jf. Atti…, op. cit., p. XLI.

 6. En sådan biografi fra Thorvaldsen kendes ikke, og har nok næppe eksisteret, ikke kun fordi den skulle skrives på italiensk, som det fremgår nedenfor.
  Sammenlign evt. med den biografi, Thorvaldsen skulle indlevere til Ordenskapitlet i Danmark, da han 28.1.1810 blev udnævnt til ridder af Dannebrog. Den blev først skrevet med en andens hjælp i 1818 og først indleveret i 1826.

 7. En sådan beskrivelse af Thorvaldsens værker, som ønskes her, kendes ikke, og billedhuggeren fik den næppe skrevet og afsendt.
  Jf. Thorvaldsens ulyst til at skrive i det hele taget.

 8. Nyheder om den romerske skulptur på skrift har Thorvaldsen sandsynligvis heller aldrig leveret, jf. den generelle kommentar.

 9. Accademia Italiana udgav såkaldte Atti…, jf. fx op. cit., som rummede artikler fra medlemmerne om akademiets forskellige vidensområder.

 10. Et sådant diplom er ikke bevaret blandt Thorvaldsens papirer, og spørgsmålet er, om han nogensinde modtog det.

 11. Kravet om, at Thorvaldsen skulle svare på italiensk har ligesom Schulthesius’ øvrige ønsker næppe heller virket befordrende på Thorvaldsens mulighed for at få besvaret brevet. Se mere i den generelle kommentar.

Last updated 04.10.2018