7.5.1804

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom (selvom Thorvaldsen på brevskrivningstidspunktet var i Napoli

Recipient

Irina Vorontsova

Recipient’s Location

Venedig

Information on recipient

Ingen udskrift, da der en tale om et brevudkast.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thorvaldsen er af grevinde Vorontsovas brev blevet opmærksom på, at hun ikke har modtaget hans svar eller hans to vedlagte dessiner til værker. Han påtager sig den i grevindens brev definerede opgave og vil hugge en Apollon og en Venus, der i størrelse, pris og betalingsform skal svare til de allerede bestilte. Han håber, at hun vil blive tilfreds med hans arbejde, og for endnu bedre at nå dette mål vil han selv rejse til Carrara og udvælge smukt marmor.

Document

à RomeI le 7 May 1804

Madame la Comtesse

Je vois par la lettreII que Votre Excellence a eue la bonté de m’ecrire, en la date du qu’Elle n’avoit pas récue celleIII que j’avois pris la liberté de lui adresser par la voye de Mr. le Marquis TorloniaIV, et a laquelle j’avois ajoutté deux dessinsV. Celle ci lui parviendra, par Mr. le Chevalier de LisakewitzVI, et je me flatte qu’Elle la recevra sans delai.

J’accepte avec plaisir et réconnoissance les Comissions que Votre Excellence a bien voulue me donner dans sa dite lettreVII, scavoir:

Un AppollonVIII, et une VenusIX de la meme grandeurX que les autresXI que je fais pour V[otre].E[xcellence]. chacune de ces statues a 400 EccusXII, et que le payement se fait de la même maniere que le precedentXIII, et je promes a Votre Excellence d’y mettre toute la Calerité possible, quant – a ce qu’elle a bien voulue déja me commander, précedement, je m’en occupe deja, et j’ose esperer qu’Elle aura lieu d’etre contente de mon ouvrage. Afin d’obtenir mieux encore ce but tant desiré par moi, je vas faire un voyage a CararaXIV afin d’y choisir les plus beaux marbres.

J’ai l’honneur d’etre avec le plus profond respect

de Votre Excellence

le trés humble et trés obeissant
serviteur.

General Comment

Dette brevudkast besvarer grevinde Irina Vorontsovas rykker før 4.5.1804 for Thorvaldsens svar på bestillingen af en Apollon og en Venus, dateret 5.3.1804. Thorvaldsens brev er formentlig skrevet kort efter modtagelsen af rykkeren, idet denne blev sendt indlagt i et brev dateret 4.5.1804 fra den russiske maler Fyodor Matveyev.

Document Type

Udkast af koncipist

Amanuensis

Herman Schubart

Archival Reference

m28A II, nr. 1

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A3 Apollon, Tidligst 5.3.1804, inv.nr. A3

Commentaries

 1. Thorvaldsen befandt sig ikke i Rom d. 7.5.1804, men i Napoli, hvor Herman Schubart hjalp ham med at skrive dette udkast. At Schubart alligevel har skrevet Rom, må skyldes, at dette er et udkast, og at Thorvaldsen enten sendte det færdige brev fra Rom, eller ikke behøvede at meddele Vorontsova, at han befandt sig i Napoli.

 2. Grevinde Vorontsovas brev formentlig skrevet kort før 4.5.1804.

 3. Dette brev fra Thorvaldsen kendes ikke.

 4. Bankmanden Giovanni Raimondo Torlonia, som stod for de praktiske foranstaltninger vedrørende Vorontsovas bestilling af værker hos Thorvaldsen.

 5. I sit brev dateret 5.3.1804 havde Vorontsova netop udbedt sig en lille tegning af hver af de to statuer, en Apollon og en Venus, som hun ønskede sig. Se evt. rreferenceartiklen om Vorontsovas bestilling.

 6. Sandsynligvis den russiske gesandt Basil Lisakewitz.

 7. Det ovennævnte brev fra grevinde Vorontsova, formentlig skrevet kort før 4.5.1804.

 8. Det vides ikke, hvor denne Apollon befinder sig idag. Originalmodellen findes på Thorvaldsens museum, A3. Se desuden referenceartiklen om Vorontsovas bestilling.

 9. Denne Venus blev formentlig aldrig afleveret til grevinde Vorontsova (se evt. referenceartiklen om Vorontsovas bestilling), men derimod købt af fyrst Malte von Putbus og siden ødelagt af brand i 1865, jf. Gerhard Bott (ed.): Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur kunst seiner Zeit, Köln 1977, p.78. Herom referenceartiklen Putbus’ bestilling.

 10. Det vil, jf. det kontraktudkast fra februar 1804, der omhandler Vorontsovas første værkbestilling, sige 6 romerske palmi høj. Hvilket svarer til ca. 133 cm (6×22,3cm, se evt. referenceartiklen om datidens måleenheder). I Thorvaldsens brev 4.2.1809 til Christian Ditlev Reventlow angives højden som 2 alen og 2 tommer, hvilket cirka svarer til det italienske mål (2×62,7+2×2,45=ca.130 cm).

 11. Der henvises til de statuer: en Bacchus, en Ganymedes og en gruppe med Amor og Psyche, som blev bestilt af Vorontsova antagelig i februar 1804.

 12. Prisen på 400 ecu (=scudi) er overensstemmende med prisen på skulpturprisen i den første del af Vorontsovas bestilling februar 1804.

 13. Dvs. udbetalt i fire rater gennem bankforbindelsen Giovanni Raimondo Torlonia, jf. det kontraktudkast fra februar 1804, der omhandler Vorontsovas første værkbestilling. Se desuden Thorvaldsens brev 7.12.1804 til Herman Schubart, hvori betalingsformen og dens ulemper beskrives: “med min Vexel har det ingen Hast jeg var først da jeg kom her i Forlegenhed for Penge da Torlonia ikke vilde udbetale mine for Grevinde Vorentzowff men nu har han faaet Brev fra hende og jeg er betaldt og er en Riemand af 400 og 25 Piastre”.

 14. Thorvaldsen rejste til Carrara i midten af august 1804, jf. Thorvaldsenkronologien.

Last updated 21.09.2018