25.9.1842

Sender

Christian Dalgas

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Lysbrunt segl og afsenderstempel: C.A. DALGAS & C.
Poststempler: LIVORNO og DIREZIONE DI ROMA 29 SET. 42.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Illmo Sigr / Cavr Commendatore Thorwaldsen / Caffe GrecoI / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Dalgas invites Thorvaldsen to come to Leghorn on his way back to Denmark.

Document

Højstærede Ven

Livorno d 25de. Septem’ 1842

Det har ret bedrøvet os alle at høre at De ikke kommerII med BravoIII hertil, men Jeg haaber at De endnu vil forandre Deres BeslutningIV. –
Tænk hvor usigelig man længes efter Dem i Dannemark – hvor nødvendig Deres Tilværelse er for at dirigere Museum’s IndrettelseV og Opstilningen af de kostbare Arbeide den skal indholde – tænk hvilken behagelig Beskiæftigelse for Dem, og glem ei heller at De der kommer saa at sige i Deres egen FamilieVI, medens De i Rom ingen har for at pleje Dem! –
Captn ZahrtmannVII skriver at jeg bestemt kan vente ham den 26 heller 27deVIII. og han har Hast at komme videre. – I denne Aarstid kan man regne paa en 30 Dags ReiseIX til Kiøbenhavn, altsaa vilde De komme hen førend Vinteren.
Jeg venter Dem altsaa endnu og imidlertid

hilses De venskabeligst fra Deres hengivne
CA Dalgas.

Archival Reference

m24 1842, nr. 35

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. Caffè Greco i Rom, som ofte blev benyttet som poste restante-adresse.

 2. Det havde ellers været planen, at Thorvaldsen skulle rejse til Danmark sammen med sine kunstværker og sit indbo, der var blevet nedpakket i Rom i løbet af sommeren 1842 og dernæst fragtet til Livorno for at blive transporteret videre herfra med den danske fregat Thetis.
  Thorvaldsen var imidlertid stærkt i tvivl om, han skulle rejse eller ej, men besluttede sig for det i sidste øjeblik, se mere herom i Rejsen til Danmark, oktober 1842.

 3. Dvs. den dansk-tyske konsul i Rom, Johan Bravo. Han fulgte med fregatten Thetis, da den sejlede fra Livorno 2.10.1842.

 4. Som nævnt skete det. Thorvaldsen ankom til Livorno 3.10.1842 i den hensigt at sejle med Thetis til Danmark, men fregatten havde forladt Livorno dagen før.
  Han fortsatte da rejsen til København på egen hånd, se mere herom i Rejsen til Danmark, oktober 1842.

 5. Thorvaldsens Museum var under opførelse i disse år. Der havde været rejsegilde 18.12.1841, og da Thorvaldsen kom tilbage til København besøgte han som det første 25.10.1842 museet, som på det tidspunkt endnu var uudsmykket indvendig og uden kunstværker.

 6. Dvs. familien Stampe, der de facto fungerede som Thorvaldsens familie i hans sidste leveår.
  Dalgas var bror til Christine Stampe og dermed også et “familie”-medlem.

 7. Dvs. den danske søofficer C.C. Zahrtmann, der havde kommandoen på fregatten Thetis.

 8. Thetis ankom til Livorno i 26.9.1842.
  Lastningen af kasserne med Thorvaldsens værker og andet gods blev altså gennemført på få dage, eftersom Thetis afsejlede fra Livorno 2.10.1842.

 9. Thetis gennmførte sejladsen fra Livorno til København på 32 dage med ankomst 1.11.1842.

Last updated 14.12.2015