15.6.1807

Sender

J.C. Ulrich

Sender’s Location

Livorno

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsr. B. Thorvaldsen / Sculpteur Danois / chez Monsr. G. Zoega / Agent de S.M. Danoise / Strada Gregoriana Casa Tomati / dal Palafreniere/ à Rome

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

J.C. Ulrich sends Thorvaldsen two bills of exchange for a total of 1000 scudi. He asks Thorvaldsen to return a signed receipt confirming payment.

Document

Livorno 15 Juny 1807.

Rom

Hr. B. Thorwaldsen

Her indslutted vil De finde et BrevI for Dem fra det kongl. Bank=Contoir i AltonaII, som paadrager mig at remittere Dem Tusind Scudi; hvorimod De erholder herved to WexlerIII, nemlig –

–Scudi 709.16 effectif paa Anto. TerribiliniIV og
–– “–– 290.84 – –”– –”– – Girolo. Del MoroV

begge i Rom

Scudi 1000. – tilsammen, hvoraf De behager at besørge IndecisseringenVI og underrette mig om Deres rigtig Modtagelse, samt at have den Godhed at sende mig strax tilbage, de 2 indsluttede Beviise fra Dem underskreven, thi jeg bruger dem for ovenmældte Bank-Contoir. –
Deres alletiider

Erbødige Tiæner

Je.[an] C[hristo]ph.[e] Ulrich

General Comment

Dette brev handler om det forskud på 1000 scudi, som Thorvaldsen modtog fra Slotsbygningskommissionen for at påbegynde de værker, han havde fået bestilling på til Christiansborg Slot og Råd- og Domhuset i København.
Læs mere herom i Bestillingen til Christiansborg og Bestillingen til Råd- og Domhuset.


Ulrich modtog ikke umiddelbart noget svar på dette brev og genfremsendte det derfor i kopi 20.7.1807.

Archival Reference

m2 1807, nr. 11a

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Se brevet af 20.5.1807 fra bankkontoret i Altona.

  2. Det kongelige danske bankkontor i Altona overførte de her omtalte 1000 scudi til Thorvaldsen, se brev af 16.5.1807. Pengene var Thorvaldsens forskud på de opgaver, han skulle udføre i forbindelse med Bestillingen til Christiansborg og Bestillingen til Råd- og Domhuset.
    Overførslen af penge fra København til Rom gik via Altona og Livorno sandsynligvis fordi, man kunne undgå kurstab ved at veksle til valutaen hamburger banco, se mere herom i Møntenheder og evt. Veksler.

  3. Ulrich havde med andre ord trukket to veksler på, eller udstedt to veksler på de to nedennævnte romerske bankierer til fordel for Thorvaldsen.
    Se mere om vekslers virkemåde i artiklen herom.

  4. Dvs. Antonio Terribilini, som må have været en romersk bankier eller handelsmand. Han er p.t. ikke identificeret.

  5. Dvs. Girolamo Del Moro, som må have været en romersk bankier eller handelsmand. Han er p.t. ikke identificeret.

  6. Her menes muligvis det, der på engelsk og fransk kaldes indexation, altså indeksering. Dette er en økonomisk term, der beskriver en værdifastsættelse efter et indeks. I dette tilfælde muligvis, at beløbene på Thorvaldsens to veksler skulle indekseres i valutaen romerske scudi?

Last updated 26.11.2014